Finansijsko-informatička agencija

Zahtjev za FIA proizvodima

R. br. Opis usluge Naknada (KM)
1 Prepis jednog predatog izvještaja u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) 70,00
2 Prepis jednog predatog izvještaja u elektronskoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) 50,00
3 Prepis jednog predatog izvještaja obvezniku izvještavanja u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) 50,00
4 Prepis jednog predatog izvještaja obvezniku izvještavanja u elektronskoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) 30,00
5 Potvrda o ocjeni boniteta 50,00
6 Standardni pregled o ocjeni finansijskog poslovanja pravnog lica 150,00
7 Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja u privredi 100,00
8 Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja privredne grane 70,00
9 Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja djelatnosti 50,00
Na usluge 5-9 se posebno obračunava PDV.